Yttre persienner

Yttre persienner hör till en grupp av fönstergardiner som installeras utanför byggnaden och deras huvudkomponent, som är rörlig, är ett pansar som består av ett bestämt antal bundna horisontella lister vilkas ändelser leds i vertikala ledare.

Yttre persienner skyddar byggnadens öppning och förbättrar byggnadens ljud- och värmeisolering och leder till kraftiga besparingar i energiförbrukning, skyddar mot väderfaktorer, det vill säga, värme, kyla, solstrålning, regn, vind med också mot insyn av obehöriga personer, vandalisering och inbrott. En av de huvudkomponenterna i yttre persienn är persiennprofiler som finns i olika höjder: 39, 45, 52 och 77 mm.

rolety zewnętrzne
rolety zewnętrzne
rolety zewnętrzne
rolety zewnętrzne
rolety zewnętrzne
rolety zewnętrzne

Lister är i form av en längdprofil av aluminium som fylld med polyuretanskum. Varje pansar är avslutat med en ändlist i botten delen. Ihop rullning av persiennen görs genom att rulla upp lister med hjälp av bandfjäder på en åttkantig rör som finns inne i ladan.