Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Luxan Sp. z o.o. Sp. K. w Szczecinie
Cele przetwarzania • Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki, prowadzić nasze kampanie reklamowe i inne działania marketingowe, sprzedawać nasze produkty i usługi, wykonywać rozliczenia finansowe
Podstawy prawne przetwarzania

• Twoja zgoda.

• Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą z nami zarwałeś.

• Nasz uzasadniony interes.

Odbiorcy danych Przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom z nami współpracującym wyłącznie w celu realizacji umowy bądź wówczas gdy wyrazisz na to zgodę.
Prawa związane z przetwarzaniem danych

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

• inne prawa określone w informacji szczegółowej

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Luxan Sp. z o.o. Sp. K. w Szczecinie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: Luxan Sp. z o.o. Sp. K., ul. Św. Marcina 2, 71-544 Szczecin

• przez e-mail: biuro@luxan.pl

• telefonicznie: 91 4320005

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki, prowadzić nasze kampanie reklamowe i inne działania marketingowe, sprzedawać nasze produkty i usługi, wykonywać rozliczenia finansowe. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

• Twoja zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO, musi zostać wyrażona szczególnie wówczas gdy dotyczy to usług marketingowych świadczonych zarówno przez nas jak tez gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie – nasi partnerzy, oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Zgoda wyrażona przez Ciebie jest całkowicie dobrowolna i może być w każdym czasie cofnięta.

• Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą z nami zarwałeś art. 6 ust. 1 lit. b RODO zgodnie z regulaminem zawartym na naszej stronie internetowej. W przypadku tej podstawy prawnej Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celu wykonania umowy.

• Nasz uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby np. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody Klientów (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług.

3. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe

Aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, jakie są wskazane w formularzu gdy składasz zamówienie. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł u nas dokonać zakupu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu wykonania umowy zawartej z Tobą, a także dłużej w celach: - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, - maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

5. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. przewoźnikom, naszym wykonawcom, dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami oraz są zobowiązane do zachowania poufności.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody;

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami 91 4320005

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na:
- nasz adres korespondencyjny: : Luxan Sp. z o.o. Sp. K., ul. Św. Marcina 2, 71-544 Szczecin
- nasz adres e-mailowy: biuro@luxan.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Luxan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Św. Marcina 2
71-544 Szczecin
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

Telefon: +48 91 43 20 005
Telefon komórkowy: 696 959 039
Fax: +48 91 88 65 074
E-mail: info@luxan.pl
Polityka prywatności
Copyright © Luxan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Projekt i wykonanie: virtual people
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację naszej Polityki prywatności    Akceptuje